Điện thoại Realme có cấu hình như thế nào mới lên được Realme UI 3.0?

Điện thoại Realme có cấu hình như thế nào mới lên được Realme UI 3.0? Tin buồn cho một số điện thoại Realme có cấu hình thấp có thể sẽ không cập nhật được Realme UI3.0 Yêu cầu hệ thống Realme UI 3.0

Mặc dù Realme đã không chia sẻ chi tiết chính xác về những yêu cầu đòi hỏi trong Realme UI 3.0 dựa trên Android 12, chúng tôi đã đào bới một chút và tìm thấy một số yêu cầu. 

Ít nhất 4GB RAM

Bộ xử lý ít nhất 2 GHz

Một số điện thoại thông minh Realme ngay cả sau khi có RAM 4 GB sẽ không hỗ trợ Android 12 / Realme UI 3.0 do khả năng tương thích phần cứng.


Giống như Realme C11 đã được ra mắt với Realme UI nhưng vẫn chưa được cập nhật lên Realme UI 2.0 do phần cứng thấp. Tương tự, có một số điện thoại sẽ không nhận được bản cập nhật lớn thứ hai tức là Realme UI 3.0 / Android 12 ngay cả sau khi nhận được bản cập nhật lớn đầu tiên dưới dạng Realme Ui 2.0 / Android 11

Mới hơn Cũ hơn

Recent News