Cách khôi phục cài đặt gốc trên điện thoại Realme?

 Cách khôi phục cài đặt gốc trên điện thoại Realme?

Bạn có thể khôi phục cài đặt gốc nếu điện thoại của bạn bắt đầu lag,điện thoại có quá nhiều tập tin và bộ nhớ đệm, hoặc vấn đề do hệ thống hoặc ứng dụng.

Về việc khôi phục cài đặt gốc tất cả các dữ liệu trên điện thoại bạn sẽ bị xoá hết, cho nên bạn cần sao lưu và chuyển dữ liệu đến máy tính của bạn hoặc thẻ SD để tránh mất dữ liệu.

Vào Cài đặt -> cài đặt bổ sung -> sao lưu và đặt lại -> Khôi phục cài đặt gốc để đặt lại điện thoại của bạn.

Trong khôi phục cài đặt gốc, điện thoại có 4 lựa chọn . Chọn một lựa chọn mà bạn cần

Không thể đặt lại bất kỳ tùy chọn nào một khi nó đã vận hành.

Mới hơn Cũ hơn

Recent News