Cách khôi phục Recovery cho điện thoại realme mới nhất

Cách khôi phục Recovery cho điện thoại realme mới nhất

 Khi điện thoại ngừng hoạt động bình thường trong một số trường hợp nhất định (như không thể khởi động lại hoặc không tắt máy, cập nhật hệ thống, xóa dữ liệu được), bạn có thể khắc phục sự cố trong Chế độ Recovery. Sau khi điện thoại tắt, hãy bấm và giữ cả Nguồn và Giảm Âm lượng , cho đến khi điện thoại vào Chế độ Recovery. Bạn có thể tải phần mềm về bộ nhớ điện thoại, sau đó nhấp vào [Install from storage device] > [From phone storage], tìm phần mềm bạn đã tải xuống và nhấp vào phần mềm đó để bắt đầu cập nhật

Sao lưu dữ liệu của bạn trước khi cập nhật hệ thống.

Cắm sạc điện thoại của bạn hoặc giữ pin trên mức 40%

Cập nhật hệ thống mất từ 3-5 phút. Không tắt nguồn điện thoại của bạn trong quá trình diễn tra cập nhật

Mới hơn Cũ hơn

Recent News