Danh sách các máy Realme được cập nhật Realme UI 4.0 - Android 13

 realme UI 4.0 - Android 13 công bố lộ trình cập nhật (máy xách tay) Chiếc máy realme mọi người đang sử dụng có tên trong danh sách cập nhật này chưa???


***Lưu ý: Danh sách này chưa phải là danh sách cuối cùng sẽ có thêm các sản phẩm sẽ được cập nhật thêm trong thời gian tới!!!


realme UI 4.0 - Android 13 (phiên bản beta) 


 - Tháng 8/2022 

realme GT 2 Pro 


 - Tháng 9/2022 

realme GT Neo3 150W 

realme GT Neo3 80W 

realme GT Neo3 Naruto Limited Edition

realme GT2 


 - Tháng 10/2022 

realme GT2 Master Explorer Edition 

realme Q5 Carnival Edition 

realme Q5 Pro 

realme Q5 

realme GT Master Explorer Edition 


 - Tháng 11/2022 

realme GT 

 

 - Tháng 12/2022 

realme GT Neo2 

realme GT Neo2 Dragon Ball Custom Edition 

realme GT Neo Flash Edition 

realme GT Neo 


 - Quý 1 năm 2023: 

Công bố các sản phẩm được cập nhật tiếp theo 


#realfans #realmeUI4.0 #Android13 


Mới hơn Cũ hơn

Recent News